Приложение при тестване на текстилни материали

Свързан тест:

※ Напрежение: Грабне, ивица

※ Тест за разкъсване

※ Сила на спукване/пробиване

※ Отлепване, адхезия

※Устойчивост на приплъзване на шева

※ Устойчивост на издърпване на иглата

※Тест за умора

21212

Час на публикация: 17 февруари 2022 г