Приложение при тестване на метални материали

21212

Свързан тест:

※ Опън, компресия, огъване и срязване

※Тестване с разширени температурни диапазони

※Всички тестови методи, изисквани от пазара

※Издръжливост на счупване и предварително напукване, динамичен поток и висок цикъл, термомеханични и многоаксиални изпитвания на умора

※ Ротационни тестове за огъване

※ Тестове за удар, включително махало и падащо тегло, удар по Шарпи, Изод и удар на опън

※ Пълзене и разкъсване

※ Ниско и бързо опън

※ Затваряне, дълбоко изтегляне, разширяване на дупките

※Усукване

※ Триене и износване

※ Твърдост

※Подготовка на пробата


Час на публикация: 17 февруари 2022 г